Το τραγούδι της γης

Η αδιαφορία των μεγάλων για την Μητέρα Φύση ξυπνάει την τρομερή θεία της, την
Μόλυνση που μαζί με το Φαινόμενο του θερμοκηπίου προσπαθούν να καταστρέψουν τον
κόσμο. Με τη βοήθεια των παιδιών και της Νεραϊδο-ανακύκλωσης η ισορροπία
επανέρχεται μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, ζωντανή μουσική, τραγούδια και κωμικά
στιγμιότυπα.
Μια παράσταση με θέμα το περιβάλλον. Ένας ευχάριστος τρόπος να κατανοήσουν τα
παιδιά, έννοιες όπως η φωτοσύνθεση, η ανακύκλωση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και ν’ αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Διάρκεια παράστασης 1.05’